Zespołowe podejmowanie decyzji: model konsultacyjnego podejmowania decyzji

Model konsultacyjnego podejmowania decyzji w zespole.   W tradycyjnym modelu zarządzania, gdzie funkcja lidera najczęściej skupia w jednej osobie przywilej i odpowiedzialność podejmowania decyzji, przełamywanie dysfunkcji braku zaangażowania i uczenie

#11 Porcja Wiedzy – Co motywuje, a co demotywuje pracowników?

Dla każdego lidera kwestia budowania pozytywnej motywacji i zaangażowania współpracowników jest kluczowym zadaniem. I chociaż mamy często różne możliwości dbania o motywację naszych ludzi, zdarza nam się, że czujemy się

Zespołowe podejmowanie decyzji: Podejmowanie decyzji jako kompetencja zespołowa

Dlaczego zespołom trudno jest podejmować decyzje? Jednym z ważnych fundamentów każdego efektywnego zespołu jest umiejętność podejmowania decyzji i angażowania się we wspólne przedsięwzięcia, nawet wówczas gdy nie udaje nam się

Kompetencje zespołowe, czyli co decyduje o sukcesie zespołu

Większość liderów zgodziłaby się ze stwierdzeniem, że ich odpowiedzialnością jest dbanie o efektywność zespołu. Sednem pracy każdego lidera jest budowanie zespołów, które będą sprawnie realizowały cele i tym samym przyczyniały

#7 Porcja Wiedzy – Logika negocjacji nastawionych na współpracę

Jak negocjować, żeby znaleźć rozwiązania i umocnić współpracę? Kiedy dochodzi do sytuacji sporu, często uruchamiają się w nas emocje i pierwotne mechanizmy, które zachęcają nas do walki lub ucieczki. W

Świat, w którym żyjemy, jest naszym światem

Jeżeli naprawdę zależy nam, aby poznać drugiego człowieka, musimy oderwać się od własnych przekonań, sądów i wyobrażeń na jego temat. Bez tej pracy skazani jesteśmy na mierzenie innych ludzi tylko

#5 Porcja Wiedzy – Skuteczna komunikacja. Minimalizowanie negatywnych projekcji

Jak uniknąć pułapki przypisywania nam lub innym nieprawdziwych intencji? Umysł ludzki nie znosi pustki. W relacjach interpersonalnych ciągle zastanawiamy się dlaczego ludzie coś mówią lub robią, co nimi kieruje, jakie

Jak skutecznie negocjować i rozwiązywać sporne kwestie?

Każdy z nas codziennie negocjuje. W różnych kontekstach i różnych sytuacjach przychodzi nam mierzyć się z rozbieżnymi od naszych pomysłami na realizację wspólnych celów czy formę współpracy. Z podwładnymi negocjujemy

#4 Porcja Wiedzy – Skuteczna komunikacja. Mechanizm projekcji

Co sprawia, że ludzie opacznie rozumieją intencje innych? Dobra komunikacja wymaga uzgodnienia znaczeń, czyli upewnienia się, że to co usłyszał odbiorca jest faktycznie tym samym, co miał na myśli nadawca.

Być ogrodnikiem w szefowskim sadzie

Kto jest odpowiedzialny za pozytywne postawy w pracy? Kreatywność pracowników, ich samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie i „granie w zespole” to postawy, na którym zależy wielu szefom. Są to też postawy, które,