Zastosowanie Analizy Transakcyjnej w roli HR Biznes Partnera

Analiza transakcyjna (AT) jest zbiorem modeli i koncepcji psychologicznych, rozwijanych od lat 60-tych XX wieku. Ojcem tej koncepcji był amerykański psychiatra – Eric Berne. Obecnie na całym świecie AT znajduje