#8 Porcja Wiedzy – Kontraktowanie. Jak dobrze rozpoczynać współpracę?

Jak zwiększyć szansę na dobrą współpracę? W różnych sytuacjach powodzenie przedsięwzięcia zależy od dobrej współpracy różnych stron w nie zaangażowanych. Każdy z nas ma jednak własne potrzeby i preferencje co

Jak tworzyć warunki pracy sprzyjające rozwojowi pracowników?

Jednym z podstawowych zadań wynikających z roli szefowskiej jest organizowanie pracy i tworzenie warunków w taki sposób, aby pracownicy z powodzeniem mogli wywiązywać się z nałożonych obowiązków, a jednocześnie aby