Być ogrodnikiem w szefowskim sadzie

Kto jest odpowiedzialny za pozytywne postawy w pracy? Kreatywność pracowników, ich samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie i „granie w zespole” to postawy, na którym zależy wielu szefom. Są to też postawy, które,

Jak tworzyć warunki pracy sprzyjające rozwojowi pracowników?

Jednym z podstawowych zadań wynikających z roli szefowskiej jest organizowanie pracy i tworzenie warunków w taki sposób, aby pracownicy z powodzeniem mogli wywiązywać się z nałożonych obowiązków, a jednocześnie aby

#3 Porcja Wiedzy – Co buduje motywację wewnętrzną pracowników?

Jedno i to samo działanie możemy (w zależności od naszego do niego stosunku) różnie interpretować. Myśli tworzą naszą wewnętrzną rzeczywistość, a my mając wpływ na myśli możemy kształtować rzeczywistość. Możemy

Polecamy: „Psychologia szefa. Szef to zawód” Wojciech Haman i Jerzy Gut

Absolutna konieczność w bibliotece i głowie każdego menadżera. Autorzy w bardzo ludzkiej i przystępnej formie omawiają główne typy sytuacji menadżerskich, które zdarzają się w szefowskiej pracy. Przedstawiają ważne mechanizmy psychologiczne,

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE w LIDERSKIEJ PROFESJI.                   Czego potrzebujemy, aby wdrażać pozytywne zmiany w naszych umiejętnościach i zachowaniu?

Co sprawia, że tak trudno jest nam wdrażać trwałe pozytywne zmiany w naszych umiejętnościach interpersonalnych i współpracy z innymi ludźmi?

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE w LIDERSKIEJ PROFESJI. Co zyskujemy inwestując w rozwój własnych kompetencji interpersonalnych?

Praca w roli szefa czy lidera wymaga umiejętności dobrej współpracy z ludźmi. Jako liderzy dużo łatwiej i efektywniej delegujemy, motywujemy, uczymy ludzi, rozwiązujemy konflikty, negocjujemy, budujemy zaangażowanie współpracowników, czyli wypełniamy swoją rolę, kiedy mamy dobrze wykształcone umiejętności interpersonalne i potrafimy sprawniej dogadywać się z ludźmi.