9:30 – 10:15

Wykład: Grupa i antygrupa, czyli dynamika rozwoju zespołu

Każdy zespół jest żywym organizmem, który zmienia się, rozwija, a jeśli zapewni mu się optymalne warunki i środowisko, w końcu osiąga dojrzałą samodzielność, dzięki której może realizować ponadprzeciętne cele. Na tej drodze ma do pokonania szereg kryzysów i przeszkód, które w dużej mierze wynikają z wewnętrznej dynamiki, która odpowiada za nasze postrzeganie, interpretowanie i rozumienie rzeczywistości.

Owa wewnętrzna dynamika zespołu, podobnie jak wewnętrzna dynamika każdego człowieka, ma zarówno świadome, jak i nieświadome źródła. To, co nieświadome, ma o wiele większy wpływ na emocjonalne, motywacyjne i interpersonalne życie grup i człowieka. Rozpoznanie tej nieświadomej dynamiki pozwala nam, jako liderom, lepiej rozumieć, co dzieje się w zespole, a tym samym lepiej pomóc zespołom przełamać wewnętrzne kryzysy i osiągnąć optimum swoich możliwości.

Zapraszam na wykład, w trakcie którego podzielę się kilkoma myślami na temat emocjonalnego i interpersonalnego funkcjonowania grupy.  Podpowiem także, co możemy robić jako liderzy, aby pomagać zespołom pokonywać wewnętrzne kryzysy i bardziej świadomie korzystać ze swoich wewnętrznych zasobów.

Prelegent: Wojciech Busiel