Wojciech Busiel

wykład / superwizja / Panel Dyskusyjny

Współwłaściciel Grupy Szkoleniowej Halibut, trener i coach umiejętności interpersonalnych i szefowskich; myśliciel i filozof studiujący ludzką naturę w powiązaniu ze sprawami codziennymi, zawodowymi i duchowymi.

Jako właściciel od ponad dziesięciu lat analizuje różne modele biznesowe i kultury zarządzania, aby z sukcesem prowadzić jedną z bardziej rozpoznawalnych poznańskich firm szkoleniowych. Od kilkunastu miesięcy porzucił funkcje szefowskie, aby zapoczątkować „turkusową przemianę Halibuta”.

Jako trener i coach od lat pracuje z menadżerami wspierając ich w rozwoju, pomagając w przełamywaniu doświadczanych trudności i stawianiu się bardziej świadomymi i skutecznymi szefami. Doradza firmom i organizacjom w aspektach kształtowania ludzkiej kultury zarządzania opartej o zaufanie i współpracę. Posiada certyfikat trenerski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikat coacha Polskiej Szkoły Coachingu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Jako myśliciel, interesuje się psychodynamicznymi mechanizmami funkcjonowania i rozwoju osobowości człowieka. Studiuje dynamikę procesów grupowych oraz wpływ kultury zarządzania na motywację, rozwój i zaangażowanie pracowników. Zgłębia psychoanalizę i filozofię w ich aspekcie poznawania ludzkiej natury i odnajdywania sensu ludzkiej egzystencji.

Prywatnie: mąż, ojciec, przyjaciel.