Warning: file_get_contents(http://ludzkastronazarzadzania.pl/api/menu/?active=Społeczność): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /usr/home/Halibut/domains/ludzkastronazarzadzania.pl/public/niekonferencja/wp-content/themes/in-conference-child/header.php on line 49

Superwizje metodą Action Learning

Superwizja menadżerska to narzędzie rozwoju kompetencji osobistych oraz efektywny sposób pomocy w rozwiązywaniu dylematów lub trudności menadżerskich. Zapewniamy, że jest to unikatowe doświadczenie warte uczestnictwa, a jednocześnie to każdy indywidualnie decyduje, czy będzie brać w nim udział oraz czy będzie dzielić się swoimi doświadczeniami, czy też pozostanie aktywnym słuchaczem.

Co się będzie działo podczas superwizji?

 • Będziemy pracować w małych grupach, aby stworzyć komfortowe warunki do rozmów, dzielenia się swoim doświadczeniem i uczenia się od siebie nawzajem.
 • Każdy z uczestników będzie miał okazję poprosić grupę o pomoc w rozwiązaniu własnej trudnej sytuacji szefowskiej lub dylematu zawodowego i uzyskać dopasowane do swojej indywidualnej sytuacji rozwiązania.
 • Każdy będzie miał okazję dzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i ekspertyzą, a tym samym pomagać innym szefom w rozwoju, dokładając ważna cegiełkę do budowania społeczności menadżerskiej opartej na zaufaniu i współpracy.
 • Jeżeli ktoś nie będzie chciał pracować nad własną sytuacją, może pozostać aktywnym słuchaczem prawdziwych przypadków innych menadżerów oraz wzbogacać własny warsztat szefowski o konkretne rozwiązania, wiedzę i doświadczenie innych.
 • Dodatkowo każda osoba uczestnicząca w superwizji, niezależnie od przyjętej roli, doświadczy bardzo praktycznej metody doskonalenia kompetencji, opartej na idei Action Learning, którą będzie mogła wykorzystać w swojej codziennej pracy, aby uczyć, wspierać, pomagać i budować bardziej samodzielne i dojrzałe zespoły.

Jak przebiega superwizja metodą Action Learning?

 • W każdej grupie obecny będzie trener, którego zadaniem będzie moderowanie spotkania i dzielenie się własnymi pomysłami wobec zgłaszanych problemów.
 • Początek pracy grupy superwizyjnej polega na wzajemnym poznaniu się oraz prezentacji przez trenera logiki pracy metodą Action Learning.
 • Następnie przystępujemy do pracy na prawdziwych sytuacjach – trener czeka na zgłoszenia od osób, które chciałyby uzyskać od grupy pomoc w rozwiązaniu własnej trudności, dylematu lub chciałyby po prostu w grupie skonsultować swoje pomysły i uzyskać feedback. Ważne jest, aby zgłaszana do omówienia sytuacja była prawdziwa i stanowiła ważną sprawę dla zgłaszającej jej osoby. Nie ma natomiast ograniczeń tematów – może to być trudna sytuacja z pracownikiem, z zespołem, trudna decyzja do pojęcia, doświadczany impas, dylemat, chęć upewnienia się lub nabrania szerszego rozumienia przeżywanych sytuacji.
 • Kolejnym krokiem jest prezentacja przypadku i jego omówienie, które zawsze odbywa się według następującego schematu:
 1. Uczestnik prezentuje swoją sytuację. Opowiada o niej własnymi słowami i formułuje pytanie lub dylemat do rozwiązania.
 2. Grupa zadaje uczestnikowi pytania doprecyzowujące zrozumienie sytuacji jaką zaprezentował, a uczestnik odpowiada.
 3. Grupa udziela uczestnikowi podpowiedzi, sugestii, dzieli się swoim rozumieniem tej sytuacji i doświadczanych trudności. Wspólnie tworzy pulę rozwiązań, porad i sugestii możliwych do wykorzystania przez uczestnika.
 4. Uczestnik po wysłuchaniu wszystkich sugestii podsumowuje usłyszane rady i decyduje czy i na ile chce z nimi coś zrobić dalej (np.: przećwiczyć umiejętność, dopytać o jakiś szczegół, poprosić o większe wyjaśnienie, poprosić o dalszą pomoc, docenić rady w uznaniu, że to wystarczy).

Cykl ten powtarza się przy kolejnych osobach.