Ludzka Strona Zarządzania

to przedsięwzięcie, które skupia ludzi wierzących w człowieka, gotowych ufać ludziom, żywiących przekonanie, że można „pracować inaczej”, czyli budować organizacje i zespoły w oparciu o zaufanie, odpowiedzialność i wzajemną partycypację bez uciekania się do przemocy i manipulacji.

Miejsce pełne wiedzy i kompetencji

Ludzka Strona Zarządzania to miejsce pełne wiedzy i kompetencji z obszaru praktycznej psychologii zarządzania. To wsparcie, z którego możesz skorzystać w każdej chwili, gdziekolwiek jesteś, abyś dzięki nabytej wiedzy w szefowskiej pracy coraz lepiej rozumiał siebie i ludzi.

Przestrzeń świadomego rozwoju

Ludzka Strona Zarządzania to Twoja przestrzeń świadomego rozwoju. To profesjonalne programy rozwoju oraz realna pomoc doświadczonych praktyków, dzięki której będziesz stawał się pewniejszym siebie i bardziej autentycznym i skutecznym szefem.

Miejsce spotkań i budowania społeczności

Ludzka Strona Zarządzania to miejsce spotkań i budowania społeczności dla liderów zaangażowanych w swoją pracę. Dla liderów świadomych swojego wpływu na ludzi i całą organizację. Liderów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje, uczyć się na doświadczeniu i dzielić się swoją wiedzą z innymi.

Co stoi za Ludzką Stroną Zarządzania

Jeżeli celem organizacji jest większy zysk, lepsza jakość, bardziej kreatywny produkt, to drogą do tego celu są bardziej zaangażowani, samodzielni i odpowiedzialni ludzie.

A drogą do zaangażowanych, samodzielnych i odpowiedzialnych zespołów jest bardziej ludzka i promująca partycypację kultura zarządzania.

Dlatego pomagamy liderom doskonalić się w szefowskiej profesji, bo wierzymy, że każda pozytywna zmiana wymaga pracy, konsekwencji i osobistego zaangażowania. Pomagamy doskonalić niezbędne kompetencje oraz wspieramy liderów w budowaniu efektywnej i ludzkiej kultury zarządzania. Zależy nam, aby poprzez osobistą skuteczność, większą świadomość i pewność swojej roli mogli łatwiej i skuteczniej wprowadzać pozytywne zmiany w nich samych, w ich zespołach i całych organizacjach.

Wartości tworzące Ludzką Stronę Zarządzania

ZAUFANIE

To podstawowa wartość, na której opieramy Ludzką Stronę Zarządzania, rozumiana jako elementarna ufność między ludźmi, bez której nie ma mowy o ludzkiej współpracy. To fundament każdej współpracy. To sytuacja, w którym wierzysz, że twój współpracownik mówi prawdę i sam dzielisz się z nim prawdą. Opierając się na zaufaniu możesz polegać na swoich współpracownikach i starasz się jak możesz, żeby i oni się na Tobie nie zawiedli. Mając zaufanie możesz czuć się bezpiecznie przy swoich współpracownikach, bo wiesz, że nie chcą Cię skrzywdzić i pozwalasz im, żeby czuli się bezpiecznie przy Tobie. Jednocześnie nie obawiasz się być sobą, jeśli tylko nie ranisz tym innych.

WSPÓŁPRACA

Niezmiernie istotne dla Ludzkiej Strony Zarządzania jest wiara w to, że lepiej jest ze sobą współpracować, niż ze sobą walczyć. To przeświadczenie, że warto szukać porozumienia w sytuacji sporu w oparciu o założenie, że świat jest „grą o sumie nie-zerowej”. To przekonanie i nadzieja, że nawet w sytuacji sporu i wzajemnego konfliktu możliwe jest do znalezienia rozwiązanie, które maksymalnie pozwoli zaspokoić ważne potrzeby obu stron. To działanie minimalizujące wzajemne poczucie krzywdy czy urazy i promujące budowanie porozumienia.

SAMODZIELNOŚC WSPIERANA ZALEŻNOŚCIĄ

Samodzielność stanowi kierunek rozwoju jednostek, jak i zespołów, a my wierzymy, że im bardziej Ty lub Twój zespół stajecie się samodzielni, tym łatwiej jest Wam osiągać zakładane cele. Jednocześnie nikt nie jest „samotną wyspą” pracującą bez zależności od innych. Dlatego, promując samodzielność, wspieramy też akceptację dobrej zależności, czyli wewnętrznej zgody na pozostawanie częścią czegoś większego niż Ty sam, na przykład zespołu czy organizacji. Taki balans pozwala z jednej strony na samo-kreację i realizację indywidualnych możliwości, z drugiej natomiast daje solidne podstawy do zespołowej pracy, wzajemnej pomocy i wsparcia oraz uczenia się od siebie nawzajem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pod odpowiedzialnością rozumiemy dojrzałą akceptację swojej roli i miejsca, jakie zajmujesz w pracy i w życiu. Odpowiedzialność to gotowość do podporządkowania się pewnym koniecznościom w sytuacjach, kiedy Twoje indywidualne pragnienia kierują Cię w inną stronę. Tak jak rodzic staje się odpowiedzialny za wychowanie swoich dzieci, podobnie Ty jako lider, czy tego chcesz czy nie, w duchu odpowiedzialności wiesz, że Twój sposób pracy z ludźmi będzie wpływał na ich postawy, zachowania i i stosunek do siebie nawzajem i do pracy. Innymi słowy bierzesz odpowiedzialność za swoje czyny i przyznajesz, że niewiedza nie zwalnia Cię od stawienia czoła konsekwencjom. Jednocześnie, będąc odpowiedzialnym, starasz się wprowadzać pozytywne zmiany w swoim obszarze wpływu.

SZACUNEK I TOLERANCJA

To postawa przejawiająca się w sposobie komunikacji, w dopuszczaniu różnorodności, w zrozumieniu drugiego człowieka i jego potrzeb, motywacji, emocji, jego punktu widzenia. Szacunek nie oznacza jednak zgody czy akceptacji na wyrażane poglądy czy zachowania. Masz prawo do wyrażania swoich myśli, w tym też krytycznych wobec poglądów drugiego człowieka. Zrozumieć, nie znaczy zaakceptować. Rozumiesz, ale nie musisz się zgadzać. Jednocześnie jesteś gotowy do powiedzenia, jak Ty to widzisz. W wartości tej mieści się także poszanowanie wolności wyboru. Danie sobie i innym ludziom prawa do decydowania o sobie samym.

SAMODOSKONALNIE

To dążenie do rozwoju, otwartość na zmianę. Jest to wartość, która wydaje się być łącząca fundamentalne potrzeby człowieka i organizacji. Prawdziwa satysfakcja w życiu płynie z przekraczania samego siebie, własnych ograniczeń, własnych zgubnych przyzwyczajeń, ze stawania się lepszym od człowieka, którym byłeś wczoraj. Podobnie z perspektywy organizacji to postawa, która tworzy najlepsze organizacje. Zawiera w sobie gotowość do uczenia się na swoim doświadczeniu, otwartość na zmianę, zdrowy dystans do samego siebie oraz otwartość na krytykę. Ma także w sobie niezbędną życzliwość wobec trudności i wymagań, jakie każda zmiana niesie dla nas jako ludzi.

 • ZAUFANIE
 • WSPÓŁPRACA
 • SAMODZIELNOŚC WSPIERANA ZALEŻNOŚCIĄ
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • SZACUNEK I TOLERANCJA
 • SAMODOSKONALNIE

Prawdziwa szefowska pewność siebie, a tym samym autentyczna zdolność do inspirowania i angażowania ludzi we wspólne przedsięwzięcia bierze się nie z zajmowanego stanowiska, ale z wewnętrznej integracji swoich wartości, doświadczeń i kompetencji.

Dlatego w Ludzkiej Stronie Zarządzania pomagamy liderom w ich drodze do mistrzostwa, aby mogli z większą pewnością i osobistą skutecznością pracować z ludźmi oraz wdrażać pozytywne zmiany w ich zespołach i organizacjach.

Wojciech Busiel

Psycholog, autor programów rozwoju dla liderów, przedsiębiorca

LSZ logo

Jesteśmy grupą psychologów i trenerów biznesu bezustannie pracujących nad rozwojem swoim i swoich klientów. Pomagamy doskonalić kompetencje zawodowe i osobiste, podnosimy efektywność współpracy w zespołach, wspieramy ludzką stronę pozytywnych zmian wprowadzanych w organizacjach. Przez kilkanaście lat pracy wyrobiliśmy sobie własne podejście do uczenia kompetencji i doradztwa organizacyjnego. Ciągle jednak uczymy się, bo wierzymy że jest to jedyny sposób, aby czuć satysfakcję ze swojej pracy oraz aby dostarczać naszym klientom dobrych rozwiązań. Wiemy, że efektywna współpraca oprócz profesjonalizmu wymaga wzajemnego zaufania i otwartości. Jeżeli szukają Państwo sprawdzonego partnera w rozwoju kompetencji zawodowych oraz fachowej pomocy przy wdrażaniu zmian w organizacji, zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy pewni, że wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązania.

Ponad

12

lat doświadczenia

Ponad

2800

zrealizowanych dni szkoleniowych i doradczych

Ponad

14000

przeszkolonych osób

Sprawdź, w czym jeszcze możemy Tobie służyć:

Zobacz więcej

Nasze realizacje

"We współpracy z Grupą Szkoleniową Halibut najbardziej cenimy sobie otwarte podejście do naszych potrzeb, elastyczność w konstruowaniu projektów szkoleniowych oraz dużą wiedzę merytoryczną i wysokie umiejętności trenerskie, które widać w efektach szkolenia."

Marta Płachta,
Specjalista ds. Personalnych Fresh Logistics Polska

 • Projekt: Lider czyli kto?
 • Współpracujemy: od 2015 roku
 • Objęliśmy wsparciem: 114 uczestników
 • Przeszkoliliśmy: 10 grup kierowniczych

"Trenerzy wykazują się doskonałymi kompetencjami prowadzenia grupy oraz znajomością realiów biznesowych naszej branży. Jako organizatorzy projektu doceniamy praktyczny i narzędziowy charakter proponowanych warsztatów. U sporej części uczestników widać po szkoleniach zmiany w sposobie pracy z własnymi zespołami."

Estera Mizerkiewicz,
HR Manager Carlsberg Shared Services

 • Projekt: Skuteczny Team Leader
 • Współpracujemy: od 2016 roku
 • Objęliśmy wsparciem: 26 uczestników
 • Przeszkoliliśmy: 2 grupy liderów

"Szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie – trenerzy wykazali się otwartością, elastycznością, zaangażowaniem oraz dużym doświadczeniem trenerskim. Pracownicy bardzo chwalili sobie udział w warsztatach i jedyna rzecz, którą rekomendowali do zmiany to wydłużenia czasu trwania szkolenia."

Waldemar Sławiński,
Kierownik Personalny Mondelez Polska Production

 • Projekt: ABC Przywództwa
 • Współpracujemy: od 2016 roku
 • Objęliśmy wsparciem: 24 uczestników
 • Przeszkoliliśmy: 2 grupy kierownicze

"Grupa Szkoleniowa Halibut wykazała się niezwykle indywidualnym podejściem przejawiającym się doborem zadań wdrożeniowych do każdego z uczestników i przebiegiem konsultacji z poszczególnymi osobami. Duży atutem współpracy był rozbudowany feedback, jaki otrzymała każda z osób uczestniczących w projektach. (Dodatkowym plusem dla nas, jako Zleceniodawcy, było otrzymanie raportu podsumowującego projekt szkoleniowy. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się nie tylko, jakie są mocne strony naszych menadżerów, ale i jakie są obszary wymagające wsparcia – pracy i rozwoju.)"

Ewa Schabek,
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Administracji Amica Wronki

 • Projekt: Debiut Szefa
 • Współpracujemy: od 2012 roku
 • Objęliśmy wsparciem: 28 uczestników
 • Przeszkoliliśmy: 2 grupy menadżerów

"Współpraca z firmą szkoleniową Halibut przebiega bardzo sprawnie – osoby zaangażowane w projekty szkoleniowe są zawsze dostępne i otwarte na wszelkie uwagi, sugestie i nasze potrzeby. Jednak przede wszystkim są to osoby niezwykle kompetentne, rzetelne i profesjonalne."

Grzegorz Klamżyński,
Koordynator HR IKEA Industry Poland

 • Projekt: Debiut Szefa
 • Współpracujemy: od 2012 roku
 • Objęliśmy wsparciem: 166 uczestników
 • Przeszkoliliśmy: 14 grup kierowniczych

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy. Od kilku lat korzystamy z szerokiej gamy szkoleń i działań rozwojowych, które wspierają naszych managerów i naszą kulturę zarządzania. Atmosfera pracy, realizacja poszczeólnych celów szkoleń, jak i zaangażowanie oraz profesjonalizm trenerów, zyskują uznanie ze strony uczestników. Zdecydowanie polecamy Grupę Szkoleniową Halibut jako solidnego i wiarygodnego partnera w budowaniu i realizacji efektywnych programów rozwojowych."

Anna Wiecheć-Śmielecka,
Kierownik ds. Personalnych Volkswagen Group Polska

 • Projekt: kilka projektów rozwoju umiejętności liderskich, m.in. Świadomy Menadżer, Delegowanie i egzekwowanie, Kompetentny Menadżer
 • Współpracujemy: od 2014 roku
 • Objęliśmy wsparciem: ponad 200 uczestników
 • Przeszkoliliśmy: 24 grupy kierownicze

"Warty podkreślenia jest warsztatowy sposób prowadzenia grup szkoleniowych oraz merytoryczne, oparte na wiedzy podejście do rozwoju. Szczególna metoda pracy, bazująca na intensywnym treningu umiejętności w połączeniu z indywidualną pracą coachingową, pozwoliła uczestnikom znacząco wzmocnić kompetencje menadżerskie."

Dawid Korbik,
Dyrektor Zakładu JOST Polska

 • Projekt: Debiut Szefa
 • Współpracujemy: od 2014 roku
 • Objęliśmy wsparciem: 34 uczestników
 • Przeszkoliliśmy: 2 grupy menadżerów

ZAUFALI NAM:

PNS logo

Psychologiczny Niezbędnik Szefa™️ Kompleksowy program rozwoju dla liderów Poznaj nasz najbardziej rekomendowany program rozwoju

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ten kto ma w życiu swoje "dlaczego", poradzi sobie z "jak".

Friedrich Nietzsche

Eksperci ludzkiej strony zarządzania

WOJCIECH BUSIEL

trener, psycholog, lider Ludzkiej Strony Zarządzania

Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu programów rozwoju kompetencji menadżerskich i przywódczych. Od ponad 15 lat pomaga liderom rozwijać efektywną kulturę zarządzania oraz wprowadzać pozytywne zmiany w ich organizacjach.

WOJCIECH BUSIEL

MATEUSZ HAUK

trener, coach, ekspert metodologiczny

Certyfikowany trener biznesu i umiejętności interpersonalnych, autor wielu publikacji z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz rozwoju kompetencji liderskich. Autor psychometrycznych narzędzi diagnostycznych, coach, psycholog, ekspert HR.

MATEUSZ HAUK

JAKUB PAŁCZYŃSKI

trener, psycholog, analityk transakcyjny

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności szefowskich, umiejętności osobistych i empatycznego kontaktu z klientem. W projektowanych przez siebie programach bazuje na teorii Analizy Transakcyjnej, metodzie TROP oraz coachingu narzędziowym.

JAKUB PAŁCZYŃSKI

JAROSŁAW GRABARCZYK

trener, coach, facylitator

Specjalizuje się w szkoleniach rozwijających kompetencje osobiste w obszarach komunikacji, kompetencji menadżerskich i przywódczych, budowania sprawnych i efektywnie działających zespołów i negocjacji nastawionych na współpracę.

JAROSŁAW GRABARCZYK

JOANNA KRAJEWSKA

konsultantka, trener, coach

Od 10 lat współpracuje z organizacjami, firmami i instytucjami publicznymi realizując diagnozy, interwencje, audyty i plany rozwoju kompetencji, coachingi indywidualne i grupowe, facylitacje, warsztaty i szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji psychospołecznych.

JOANNA KRAJEWSKA

MICHAŁ JANUS

trener, coach, konsultant

Psycholog z doświadczeniem pracy w biznesie i dla biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach kształtujących i rozwijających umiejętności menadżerskie. W swojej pracy ceni autentyczne relacje, pracę opartą na doświadczaniu.

MICHAŁ JANUS

RAFAŁ WŁOSIŃSKI

Praktyk zarządzania i HR, trener, coach.

Jego domeną trenerską jest rozwój umiejętności i postaw. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu programami rozwojowymi i szkoleniowymi dla całych organizacji, facylitacji warsztatów, prowadzeniu coachingów indywidualnych i grupowych.

RAFAŁ WŁOSIŃSKI

ADRIAN JANIK

Trener, psycholog, konsultant

Specjalizuje się w rozwoju kompetencji komunikacyjnych i menadżerskich. Wspiera szefów i zespoły w dążeniu do samoorganizacji, zaangażowania i odpowiedzialności. W pracy warsztatowej stawia na praktyczne, narzędziowe rozwiązania.

ADRIAN JANIK

Baza wiedzy

Spora dawka praktycznej psychologii zarządzania dla liderów.

 • Dzielimy się ciekawą wiedzą.
 • Podrzucamy inspirujące myśli.
 • Dajemy praktyczne wskazówki.
Sprawdź szczegóły

Newsletter

Dołącz do setek ludzi biznesu, którzy czytają nasze treści.